Spoštovana podjetnica!

V skladu s ciljem projekta, je prva aktivnost partnerjev projekta pridobiti podatke o podjetnicah oz. o podjetjih v čezmejnem območju Slovenije in Avstrije ter predloge, ki nam bodo omogočili vpogled v trenutno stanje ženskega podjetništva in pripomogli pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti. Ustvarili smo vprašalnik, ki bo služil kot osnova za pridobitev pomembnih podatkov o ženskem podjetništvu in obstoječe stanje v Avstriji in Sloveniji. Ti podatki bodo vključeni v analizo potreb in bodo podlaga za naše aktivnosti in ukrepe.

Kot podjetnica lahko izkoristite omrežje za sodelovanje v naslednjih dogodkih:

  • Sodelovanje na  „fact-finding“ srečanjih v Avstriji in Sloveniji  (organizirani medsebojni obiski podjetnic).
  • Delavnice v vaši regiji in čezmejno.
  • Sodelovanje na B2B srečanjih v  Avstriji in Sloveniji.
  • Storitev – „Razvoj novih trgov in kupcev“.
  • RegioWIN online baza podatkov –  „Business Women“.

Prosimo vzemite si nekaj minut in izpolnite vprašalnik.

Projekt se delno sofinancira iz sredstev ESRR.