Die ersten Veranstaltungsformate im Rahmen unseres Projektes wurden in Klagenfurt durch den Projektpartner Business Frauen Center durchgeführt. 29 Teilnehmerinnen aus Kärnten, Slowenien und der Steiermark haben am 15.05.2017 den grenzüberschreitenden Workshop „Professionelle Sichtbarkeit für innovative Unternehmerinnen“  besucht und auf der anschließenden B2B Veranstaltung ihre Produkte und Dienstleistungen am regioWIN Marktplatz präsentiert und sich aktiv vernetzt. Die ersten Kooperationen sind bereits entstanden und das feedback der Teilnehmerinnen war grandios! /

 

Prvi dogodek v okviru našega projekta je bil izveden v Celovcu, v organizaciji projektnega partnerja Business Frauen Center. 29 udeleženk iz Slovenije, avstrijske Koroške in Štajerske so se udeležile dne 15 . 05. 2017 čezmejne delavnice “Strokovna prepoznavnost inovativnih podjetnic”.  Udeleženke so se s svojimi izdelki in storitvami predstavile na sejmu in udeležile B2B srečanja. Vzpostavljena so bila prva partnerstva med podjetnicami. Po povratnih informacijah udeleženk je bil dogodek čudovit!

 

Die nächste Vernetzungsveranstaltung regioWIN Marktplatz findet am 19.10.2017 in Marburg statt. / Naslednji dogodek mreženja – sejem regioWIn bo 19. 10. 2017 v Mariboru.

Udeleženke iz Slovenije, Koroške in Štajerske so lahko dobile nove ideje za svoje nastope na socialnih medijih in se povezale na regioWIN B2B predstavitvi. Prireditev je izpeljal Bussines Fraune Center.

 

V okviru čezmejne delavnice in B2B dogodka vas Business Frauen center iz Celovca in ostali partnerji v projektu regioWIN prisrčno vabijo na dogodek, katerega poudarek je razpoznavnost.

Podjetnicam vključenim v projekt regioWIN ponujamo novo znanje o spletna razpoznavnosti,  možnost predstavitve svojih produktov in storitev na regioWIN tržnici ter povezovanje z ostalimi udeleženkami.

Kdaj: Ponedeljek 15. maja 2017 od 09.30 – 16.00 ure

Kje: Stiftungssaal, Universität Klagenfurt, Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt, Kärntner Sparkasse


Program:

09:30 Sprejem udeleženk
Pozdravni govori regioWIN partnrjev

10:00-12:00 Čezmejna delavnica
Družbeni mediji za inovativne podjetnice, Mag. Sarah Themessl

12:00-13:00 Opoldanska pavza s prigrizkom

13:00-14:30 Tržnica za podjetnice vključene v projekt regioWIN
Predstavitev produktov/storitev in ter povezovanje udeleženih podjetnic iz Slovenije, Avstrijske-Štajerske in Avstrijske-Koroške

14.30-15.00 Pavza za kavo

15.00-16.00 Zaključki dogodka s povratnimi informacijami s strani udeleženk  in pregled prihodnjih aktivnosti projekta regioWIN


Vse zainteresirane podjetnice za udeležbo na dogodku prosimo, da svoj interes sporočijo po e-pošti:
lidija.majcen@stajerskagz.si.

V kolikor še niso vključene v bazo podjetnic projekta regioWIN prosimo za izpolnitev vprašalnika na povezavi…


RegioWIN projekt je sofinanciran iz ESRR sredstev

Informativna prireditev za podjetnice in regionalna raziskovalna akcija 1 – pri akademski kiparki Katji Majer

 

Štajerska gospodarska zbornica je 13.02.2017 organizirala informativno prireditev za podjetnice in poslovne ženske, na kateri je vodja projekta, dr. Dragica Marinič predstavila načrtovane aktivnosti projekta in udeleženke povabila k sodelovanju.

Dogodek je potekal pri akademski kiparki Katji Majer, ki ponuja širok spekter izključno avtorskih in inovativnih produktov. Dogodka se je udeležilo 19 udeleženk.


RegioWIN projekt je sofinanciran iz ESRR sredstev

Projekt “RegioWIN” je bil odobren v okviru 1. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020. Med partnerji čezmejnega projekta so tudi Štajerska gospodarska zbornica, Evropski kulturni in tehnološki center Maribor in Ljudska univerza Murska Sobota. Za celoten projekt so partnerji pridobili evropska sredstva v višini 723.141,75 EUR.

Cilj projekta je, da s specifičnim programom povečamo čezmejno sodelovanje podjetij in s tem pripomoremo k mednarodnemu sodelovanju le-teh. Poudarek projekta je na ženskem podjetništvu v obrobnih regijah, saj je tukaj velik potencial za čezmejno sodelovanje v navedenem programskem območju. Obenem se kaže potreba po dostopu do novih trgov in s tem vzpostavitvi osnovnega okvirja za čezmejno spoznavanje in sodelovanje podjetij. Veliko podjetij, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi in jih vodijo ženske so pomemben gospodarski dejavnik v regiji. Za potrebe čezmejnega sodelovanja je potrebno postopno izvesti postopek, s pomočjo katerega podjetnice pridobijo potrebne kompetence in osnovni okvir za delovanje. Ukrepi bodo večfazni, saj bodo podjetnice podpirali pri nastanku čezmejnega sodelovanja in tako pripomogli k mednarodnemu prepoznavanju njihove dejavnosti.

Namen je vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže, s pomočjo katere bo možen razvoj skupnih potencialov podjetnic za čezmejno sodelovanje.

Temeljni cilji projekta so:

  • 1 čezmejna trajnostna mreža podjetnic,
  • 10 čezmejnih sodelovanj s podjetji in 1 primer mednarodnega sodelovanja B2B (Business-to-business) in
  • 1 specifični čezmejni servis (storitve) za majhna in srednje velika podjetja.

Za doseganje navedenih ciljev so potrebne čezmejne pilotne aktivnosti kot so: srečanja B2B in sestanki v majhnih delovnih skupinah. Dodatno se bodo organizirale čezmejne in regionalne strokovne delavnice na katerih bodo delno s strokovnjaki podjetnice same izmenjevale know-how znanje, in sicer na teme: analiza trgov SI AT, zanimivi mednarodni trgi, medkulturna znanja, pravni vidiki v posamezni državi, komunikacija in mehke veščine. Intenzivna podpora, uporaba sinergij, prenos znanja v sodelovanju s projektnim partnerjem in posredniki v programski regiji ter učinkovito sodelovanje preko dosedanjih nacionalnih in poslovnih mej tlakujejo pot do novih mednarodnih trgov in ustvarjanja dodane vrednosti.

V okviru projekta RegioWIN iščemo potencial ženskih podjetij in jim ponujamo podporo za vzpostavitev čezmejnega sodelovanja in internacionalizacijo.
13.10.2016 smo obiskali podjetnico Klementino Tement, Vrtnarstvo Tement, Dvorjane 2 a, Spodnji Duplek

 

Informacije: 00386 02 220 87 00 oder dragica.marinic@stajerskagz.si