V Bärenbachu je 8. Maja 2018, potekala prireditev, v okviru katere je 35 avstrijskih in slovenskih podjetnic predstavljalo svoje dejavnosti in produkte.

V okviru prireditve je potekalo tudi intenzivno B2B srečanje oz. iskanje možnih skupnih poslovnih povezav, kar je tudi eden

Izmed glavnih ciljev izvajanja projekta regioWIN.