VABILO/INVITATION

na srečanje podjetnic, sodelujočih pri projektu regioWIN – Interreg SI AT

z namenom podpore strokovnakov za prenos know-how-a in gradnje kompetenc

dne 20. 6. 2017, torek, ob 11. uri, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice,

Ulica talcev 24, 2000 Maribor (predavalnica v kletnih prostorih)

 

Sodelovanje na tujih trgih je izziv za še tako izkušeno podjetnico, zato želimo pri tem pomagati in ponuditi potrebna znanja ter omogočiti izmenjavo najboljše prakse. V ta namen Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p., Glavni trg 20 v Mariboru, organizira v okviru projekta regioWIN – Interreg SI AT dve izobraževalni delavnici in sicer:

 

Delavnica 1/ 1. del.:  Trajanje: 11.00 – 13.00

KAKO MARKETINŠKO PREDSTAVITI SVOJ POSEL

Delavnico vodi Tanja Verhovnik, direktorica marketinškega podjetja Verus d.o.o. z dolgoletnimi izkušnjami v tržnem komuniciranju. Pogosto imamo v poslovni komunikaciji zgolj minuto, da potencialnemu partnerju ali stranki kratko in jedrnato povemo, kaj počnemo in zakaj smo edinstveni.

  • Na delavnici bomo skupaj tržno zanimivo zapisali vašo zgodbo: kdo ste, v kaj verjamete, kaj je vaš posel, zakaj bi nekdo sodeloval z vami.
  • Oblikovali takšno ponudbo za sodelovanje, da prejemnik ne more reči NE: koristi za vaše kupce, garancije, ki jih lahko daste, prihranek, edinstvenost.

 

Delavnica 2:  Trajanje: 14.00 – 16.00

DELO V AVSTRIJI

Delavnico vodi dr. Maria Škof iz odvetniške pisarne Grilc-Vovk-Škof iz Graza. Predstavljene bodo aktualne tematike:

  • priglasitev dejavnosti in priglasitev napotenih delavcev
  • podjemna pogodba ali posojene delovne sile
  • potrebna dokumentacija, kontrola in zagovor
  • dostava lastnega blaga in prevoz
  • uveljavljene terjatev do avstrijskega dolžnika
  • določena davčna vprašanja (pridobitev davčne številke plačilo DDV-ja v Avstriji)

 

V pričakovanju skorajšnjega druženja vas lepo pozdravljamo!

 

Maribor, 12. 6. 2017
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p.