Projekt “RegioWIN” je bil odobren v okviru 1. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020. Med partnerji čezmejnega projekta so tudi Štajerska gospodarska zbornica, Evropski kulturni in tehnološki center Maribor in Ljudska univerza Murska Sobota. Za celoten projekt so partnerji pridobili evropska sredstva v višini 723.141,75 EUR.

Cilj projekta je, da s specifičnim programom povečamo čezmejno sodelovanje podjetij in s tem pripomoremo k mednarodnemu sodelovanju le-teh. Poudarek projekta je na ženskem podjetništvu v obrobnih regijah, saj je tukaj velik potencial za čezmejno sodelovanje v navedenem programskem območju. Obenem se kaže potreba po dostopu do novih trgov in s tem vzpostavitvi osnovnega okvirja za čezmejno spoznavanje in sodelovanje podjetij. Veliko podjetij, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi in jih vodijo ženske so pomemben gospodarski dejavnik v regiji. Za potrebe čezmejnega sodelovanja je potrebno postopno izvesti postopek, s pomočjo katerega podjetnice pridobijo potrebne kompetence in osnovni okvir za delovanje. Ukrepi bodo večfazni, saj bodo podjetnice podpirali pri nastanku čezmejnega sodelovanja in tako pripomogli k mednarodnemu prepoznavanju njihove dejavnosti.

Namen je vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže, s pomočjo katere bo možen razvoj skupnih potencialov podjetnic za čezmejno sodelovanje.

Temeljni cilji projekta so:

  • 1 čezmejna trajnostna mreža podjetnic,
  • 10 čezmejnih sodelovanj s podjetji in 1 primer mednarodnega sodelovanja B2B (Business-to-business) in
  • 1 specifični čezmejni servis (storitve) za majhna in srednje velika podjetja.

Za doseganje navedenih ciljev so potrebne čezmejne pilotne aktivnosti kot so: srečanja B2B in sestanki v majhnih delovnih skupinah. Dodatno se bodo organizirale čezmejne in regionalne strokovne delavnice na katerih bodo delno s strokovnjaki podjetnice same izmenjevale know-how znanje, in sicer na teme: analiza trgov SI AT, zanimivi mednarodni trgi, medkulturna znanja, pravni vidiki v posamezni državi, komunikacija in mehke veščine. Intenzivna podpora, uporaba sinergij, prenos znanja v sodelovanju s projektnim partnerjem in posredniki v programski regiji ter učinkovito sodelovanje preko dosedanjih nacionalnih in poslovnih mej tlakujejo pot do novih mednarodnih trgov in ustvarjanja dodane vrednosti.